Eta Patent Ankara Marka Patent Endüstriyel Tasarım
Patent

Patent

Patent, bir buluş için sahibine 7 veya 20 yıl boyunca üstün haklar tanır. Bu haklar arasında özellikle diğer kişilerin, patentli buluşu Türkiye’de üretmesini, kullanmasını ve satmasını önleyebilme bulunmaktadır. Dolayısıyla, patent, sahibine önemli maddi kazanımlar getirir. Bir buluşa patent verilebilmesi için, buluşun yeni, sanayiye uygulanabilir ve tekniğin bilinen durumunu aşmışolması koşulları aranmaktadır.

 

Patent Tescilinde verdiğimiz hizmetler:

 • Patent dosyalama stratejileri ile ilgili genel tavsiyeler
 • Patent şartnamelerinin hazırlanması
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE) tüm gerekli belgelerin dosyalanması
 • Üçüncü şahıslar tarafından ortaya  İşleme karşıtlıkların
 • TPE tarafından gündeme İşleme itirazlar
 • Ihlaller ve geçerlilik saldırılar ile ilgili olarak tavsiye ve yardım
 • Patent, lisans ve atama Önerileri
 • Patent mülkiyeti üzerine Önerileri
 • Dava
 • EPO nezdinde sözlü yargılama Katılan
 • Buluşların patent ve üçüncü taraf patent haklarını ihlal riskini araştırılması
 • Belirli bir başvuru / mucit tarafından patent / uygulamalar için Ad aramalar
 • Buluşun bir patent değerlendirmek için Yenilik aramalar
 • Yeni bir ürün pazarlama riskleri değerlendirmek için İhlal Yükseklik aramalar
 • Adı ve / veya konu sınıflamasına göre Haftalık / Aylık / Yıllık izlemeler
 • Ilaç patent arama ve değerlendirme raporları hazırlamak
 • Teknik görüş,mücbir sebep, geçerlilik ve geçersizlik raporu ve FTO raporu hazırlama
 • Ulusal ve uluslararası veritabanlarında konu arama
 • Belgenin yasal statüsünün araştırılması
 • Eşdeğer patentler / faydalı model araştırması
 • Patent hakkında görüş hazırlanması
 • İzleme ve yenileme ücretleri takibi
 • Uzman çevirmenler tarafından Sertifikalı çeviri
 • Tüm FMH Eğitimi.